Здравей

Меню

ОПТ Facebook

Hosted by Extrahost

ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД - гр. ГАБРОВО


АДРЕС: 5300 Габрово, ул. ”Стефан Караджа” №2

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ

ЦЕНТРАЛА (сигнали, жалби и оплаквания): 066/804 400
АВТОГАРА (билетни каси): 066/805 566
ДИСПЕЧЕРИ (градски транспорт): 066/806 949
ФАКС: 066/804 470


УПРАВИТЕЛ: Екатерина КараколеваОфициален сайт: www.optgabrovo.tk
Официален форум: www.optgabrovo.tk/forum/
Официална група във Facebook: www.facebook.com/OPTGabrovo
E-mail адрес: opt_site©abv.bg

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

„Общински пътнически транспорт” ЕООД гр. Габрово е регистрирано по ТЗ дружество с ограничена отговорност - 100% общинска собственост. Предметът на дейност е: „Автомобилни и пътнически превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро- разтоварна и спедиторска дейност, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на МПС и всяка друга дейност незабранена със закон”. Дружеството е лицензиран превозвач съгласно изискванията на Наредба № 33/1999 г. на МТС с лицензия № 00230/25.04.2010 г.

Транспортното обслужване в града, района на селищната система и страната се извършва по схема, която включва:
- вътрешноградски автобусен и тролейбусен транспорт;
- междуселищен транспорт на територията на Общината;
- междуобщински автобусен транспорт на територията на Област Габрово;
- междуградски автобусен транспорт по републиканската транспортна схема. Освен договорираните с Община Габрово превози по утвърдените транспортни схеми, дружеството извършва „случайни” и „специализирани” превози в страната. Фирмата разполага с гараж, добре оборудван и много добре поддържан сервиз за отремонтиране на автопарка, собствена бензиностанция и автогара, отговаряща на изискванията за комфортно обслужване на пътниците.

ТЪРГОВСКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

“Общински пътнически транспорт” ЕООД обслужва 45 линии с 1880,1 км. двупосочна маршрутна дължина. От тях с автобуси:

Вътрешноградски линии - 19 броя с 347,4 км. обща дължина
Междуселищни линии - 22 броя с 1475 км обща дължина в това число:
- от Общинската транспортна схема 15 линии – 471 км.
- от Областна транспортна схема 4 линии - 218 км.
- от Републиканска транспортна схема 3 линии - 786 км.

С тролейбуси обслужва вътрешноградски линии 4 броя - 57,7 км. маршрутна дължина


ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

За осъществяване на основната дейност към 31.12.2012 година дружеството разполага с 78 транспортни средства, от които 65 броя автобуси и 13 броя тролейбуси.

За вътрешноградски превози- 53 бр. превозни средства, в това число:
- тролейбуси - 13 бр.
- автобуси - 40 бр. от тях:
* съчленени - 4 бр.
* соло - 36 броя, от които 15 броя са до 15 места.

За междуселищни превози - 25 бр. автобуси.

Големи усилия се полагат за поддръжка на автопарка в добро техническо състояние. Автопаркът на фирмата се състои от автобуси от марките Мерцедес, МАН, Сетра, Икарус, Форд, Исузо. Повече за автопарка на фирмата можете да научите от страница автопарк.

Към 31.12.2012 година в дружеството работи 205 бр. персонал нает по трудово правоотношение:

Untitled Document
Групи персонал
(без лицата в отпуск или по майчинство)
Списъчен брой Относителен дял %
Ръководни служители 5 2,4
Аналитични специалисти 6 3,0
Технически и приложни специалисти 6 3,0
Административен персонал 13 6,3
Персонал зает с услуги на населението 29 14,0
Квалифицирани работници 36 17,6
Оператор на транспортни средства 101 49,3
Ниско квалифицирани работници 9 4,4
ОБЩО: 205 100


“Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово е основна фирма на територията на Община Габрово в сферата на услугите за задоволяване нуждите на населението от обществен пътнически транспорт, включително и преференциални пътувания – безплатни за пътника, каквито са ветераните от войните и военноинвалидите. Поради това може да се каже, че търговски партньор на фирмата е населението.


Free Wi-Fi zone

Чат

СТАТИСТИКА

ОПТ Габрово 2015 © | Начало | Потребители | Контакти

Проекти: Автобуси ЧАВДАР | ОПТ Габрово | М.Т.В. Консултинг | Bulgarian Trainspotters Guide| BDZ Rail Info System

ОПТ Габрово 2008-2015 © Всички права запазени ! | Уеб-сайт създаден от Sixkiller & Saruman